EduMap

„Educație Plus” – un nou model de incluziune a copiilor din medii vulnerabile din Republica Moldova

Preșcolar, Ciclul primar / 2011 - 2018

„Educație Plus” – un nou model de incluziune a copiilor din medii vulnerabile din Republica Moldova
În cadrul proiectului-pilot (2011-2018) a fost testată aplicarea metodei de vouchere educaționale, echivalate în ore de suport necesare pentru integrarea în procesul educațional a beneficiarilor, în rechizite școlare pentru copiii dezavantajați și alimentație.

Proiectul pilot a fost implementat în perioada anilor 2011-2018 de către Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) și partenerii locali în parteneriat cu Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova și s-a desfășurat în comunele Zârnești, raionul Cahul, și satul Gribova, raionul Drochia.

Pe parcursul a 6,5 ani proiectul a facilitat procese educaționale formale și non-formale din școlile și grădinițele selectate pentru ca copiii romi și ne-romi să fie mai bine integrați în școală, iar şcolile mai deschise şi mai pregătite pentru a face faţă unui proces de educație modern. Simultan, proiectul a avut un element de asistență instituțională și o componentă robustă de dezvoltare a capacităților în rândul profesorilor și managerilor școlari din cele 2 şcoli și 2 grădinițe implicate în proiect.

Proiectul a oferit pe toată durata sa și alte servicii de educație, cum ar fi clubul Școala de democrație, vizite de schimb, oportunități pentru copii să implementeze mini-granturi.

Urmare a proiectului notele beneficiarilor au crescut, s-a diminuat decalajului educațional dintre copiii romi și non-romi, scăderea ratei de absenteism și abandon școlar a beneficiarilor, precum și motivarea interacțiunii prietenoase, dialogului și încrederii dintre copii, părinți și profesori.

„A fost o călătorie lungă și o experiență foarte bună. Provocarea cea mai mare acum este să mergem de la proiect la o politică, la o schimbare de sistem. Am însușit o lecție foarte bună și anume că dacă copiii au parte de ajutor bine-țintit atunci sunt și rezultate”, a menționat în dicursul său de deschidere dl. Pius Frick, directorul Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova.

„Obiectivul principal al acestui proiect a fost de a sprijini educația incluzivă în localităţi vulnerabile rurale din Republica Moldova, cu un accent special, deși nu exclusiv, pe procesul de incluziune școlară a copiilor de provenienţă romă – unul din cele mai excluse grupuri din copiii Republicii Moldova. Intenția proiectului a fost de a testa un model alternativ de incluziune a copiilor romi care acum – credem noi – poate fi replicat atît de către organizații non guvernamentale, donatori cît și mai ales de autoritățile statului”, a menționat Ruslan Stânga, director executiv IRI.

Participanții la conferință a avut ocazia să se familiarizeze mai în detaliu cu noul mod de integrare a copiilor romi în școală, inclusiv statistici și opiniile diferitor participanți ai proiectului.

Modelul „Educație Plus” a sprijinit timp de 6,5 ani un număr de 155 de copii și 49 cadre didactice din cele 2 școli și 2 grădinițe beneficiare înregistrînd progrese importante atît în raport cu dinamica individuală a beneficiarilor pe durata proiectului cît și comparativ cu perioada anterioară proiectului.Instituție/Parteneri: Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) și partenerii locali în parteneriat cu Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova
Stadiu proiect: proiect finalizat
Buget anual: 10.000 - 50.000 euro
Public țintă: Elevi, Profesori, Autorități educaționale, Copiii din preșcolar, Copiii din ciclul primar
Țară: Republica Moldova