EduMap

Harta inițiativelor relevante din educație

Învățământul nu este un scop în sine, ci o interfață om‑societate

Caută proiecte

Ciclul primar, Ciclul gimnazial, Liceu / 2015 - 2017

Inițiat în 2015, proiectul a continuat cu faza a II-a, derulată în perioada octombrie 2016- decembrie 2017. Dezvoltarea rapidă a TIC oferă în mod constant noi oportunităţi şi noi provocări pentru toate sferele activităţii umane.

Finanțator privat: fundații
Public țintă: Profesori, Autorități educaționale, Publicul general

Țară: Republica Moldova
Ciclul primar, Ciclul gimnazial / 2007 - 2020

Programul sprijină copii din mediul rural și orașe mici să își însușească noțiuni elementare de coding, în bibliotecile publice.

Finanțator privat: fundații
Public țintă: Elevi

Județ: Vâlcea
Pagina
din 1