EduMap

Harta inițiativelor relevante din educație

Învățământul nu este un scop în sine, ci o interfață om‑societate

Caută proiecte

Universitate / 2011 - 2012

UETPNET este un proiect educaţional al Uniunii Europene, implementat prin Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii – Erasmus (Colaborare între universităţi şi întreprinderi). Proiectul are ca temă promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi prin instrumente online.

Finanțatori publici: ERASMUS, fonduri UE
Public țintă: Autorități educaționale, Studenți, altele

Țări: România, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Spania, Italia,
Pagina
din 1