EduMap

Harta inițiativelor relevante din educație

Învățământul nu este un scop în sine, ci o interfață om‑societate

Caută proiecte

Ciclul primar, Ciclul gimnazial, Altele / 2018 - 2021

Fundația Hope and Homes for Children România în calitate de beneficiar, împreună cu Municipiul Baia Mare şi Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, în calitate de parteneri, implementează, începând cu luna mai 2018, proiectul “Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 840 copii şi 260 tineri şi adulţi: „Educaţie pentru viitor!”

Finanțator public: fonduri UE
Public țintă: Elevi, Profesori, Copiii din gimnazial

Județ: Maramureș
Universitate / 2018 - 2019

Proiectul își propune să creeze Competenţe adaptate pieţei muncii pentru studenţii de la Facultăţile de Chimie şi Inginerie chimică, Biologie şi Geologie şi Fizică. Activitățile pentru studenți din cadrul proiectului au constat atât în practică la partenerii facultăților participante în proiect, cât și în activități de consiliere.

Finanțator public: fonduri UE
Public țintă: Studenți

Județ: Cluj
Universitate / 2018 - 2021

Proiectul “DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială” este implementat de Universitatea din București și Camera Consultanților Fiscali, cu scopul de a contribui la creșterea spiritului și inițiativelor antreprenoriale în două regiuni de dezvoltare, Sud Est și Sud Muntenia.

Finanțator public: fonduri UE
Public țintă: Studenți, Cadre didactice universitare, altele

Județ: București
Pagina
din 1