EduMap

Harta inițiativelor relevante din educație

Învățământul nu este un scop în sine, ci o interfață om‑societate

Caută proiecte

Universitate / 2011 - 2012

UETPNET este un proiect educaţional al Uniunii Europene, implementat prin Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii – Erasmus (Colaborare între universităţi şi întreprinderi). Proiectul are ca temă promovarea colaborării între universităţi şi întreprinderi prin instrumente online.

Finanțatori publici: ERASMUS, fonduri UE
Public țintă: Autorități educaționale, Studenți, altele

Țări: România, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Spania, Italia,
Ciclul primar, Ciclul gimnazial, Altele / 2018 - 2021

Fundația Hope and Homes for Children România în calitate de beneficiar, împreună cu Municipiul Baia Mare şi Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, în calitate de parteneri, implementează, începând cu luna mai 2018, proiectul “Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 840 copii şi 260 tineri şi adulţi: „Educaţie pentru viitor!”

Finanțator public: fonduri UE
Public țintă: Elevi, Profesori, Copiii din gimnazial

Județ: Maramureș
Liceu, Universitate, Altele / 2018 - 2021

Proiectul are patru componente regionale: StartActiv Nord Vest, StartActiv Centru, Start Activ Vest, Start Activ Nord Vest.

Public țintă: Elevi, Studenți, altele

Județ: Timiș
Universitate / 2018 - 2019

Proiectul își propune să creeze Competenţe adaptate pieţei muncii pentru studenţii de la Facultăţile de Chimie şi Inginerie chimică, Biologie şi Geologie şi Fizică. Activitățile pentru studenți din cadrul proiectului au constat atât în practică la partenerii facultăților participante în proiect, cât și în activități de consiliere.

Finanțator public: fonduri UE
Public țintă: Studenți

Județ: Cluj
Pagina
din 4