EduFunds / Finanțatori

Active Citizens Fund - apeluri pentru proiecte de max. 3000 euro

04.09.2019 - 01.04.2021

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în 15 state membre UE din Europa Centrală și de Sud și în Ţările Baltice.

UPDATE (20.01.2020) Un al doilea apel de proiecte din Fondul pentru Relații Bilaterale a fost lansat pe 20 ianuarie 2020. Este vorba de granturi mici (1.000-3.000 euro), pentru proiecte de scurtă durată (1-1,5 luni).

Un prim apel de proiecte din Fondul pentru Relații Bilaterale a fost lansat în septembrie 2019.

Alocarea totală maximă pentru respectivul Apel pentru Cereri de finanţare a fost de 75.000 EUR. Valoarea minimă a grantului per proiect a fost de 1.000 EUR, iar valoarea maximă este de 3.000 EUR, cu o limită maximă de 1.500 EUR per participant per călătorie. Nu s-a solicitat cofinanţarea proiectelor – rata de finanţare pentru un proiect este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cadrul apelului au fost trimise și înregistrate 25 dosare de aplicație (https://activecitizensfund.ro/rezultate-selectie-apel-1-2019-bilaterale/). 21 de Cereri de finanţare au îndeplinit criteriile de conformitate administrativă şi de eligibilitate și au intrat în etapa de evaluare tehnică, iar 15 dintre acestea au fost propuse spre finanțare, dintre care o serie în domeniul educației.

- "Youth Media Literacy Express", Norsensus Mediaforum- Norvegia, 2.896 euro, 1 lună

- "Exemple de bună practică cu privire la buna guvernare în domeniul educației" (2.620 Euro) - Societatea Acdemică din România 1,5 luni

- "Memoria ca metodă în educația civică" - Asociația Apulum Forum, 2.521 euro, 1 lună

Obiectivele Granturilor SEE și Norvegiene sunt reducerea disparităților economice și sociale și consolidarea relațiilor bilaterale dintre statul beneficiar și statele donatoare. Susținerea societăţii civile este o prioritate cheie pentru Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, motiv pentru care 10% din totalul sumelor disponibile la nivel de ţară sunt alocate unui program pentru societatea civilă în fiecare din statele beneficiare, intitulat Active Citizens Fund. Acesta este încadrat în sectorul „Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale”, unul dintre cele cinci sectoare considerate prioritare de statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia și Uniunea Europeană.

Un al doilea apel de proiecte este preconizat pentru luna ianuarie 2020.

DOMENII DE ASISTENȚĂ

Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență

Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen

Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile

Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV)

Mediu și schimbări climatice

Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor

Rezultate așteptate
Alte informații relevante

PRIORITATE DE FINANȚARE:
Digitalizare
Instituție/Parteneri: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT, Frivillighet Norge
Buget anual: 50.000 - 100.000 euro
Public țintă: Elevi, Profesori, Autorități educaționale
Regiune finanțată: Internațional

DATE DE CONTACT
Email: dgcademy@gmail.com