EduMap

Competent CFB - Chimie, Fizică, Biologie

Universitate / 2018 - 2019

Competent CFB - Chimie, Fizică, Biologie
Proiectul își propune să creeze Competenţe adaptate pieţei muncii pentru studenţii de la Facultăţile de Chimie şi Inginerie chimică, Biologie şi Geologie şi Fizică. Activitățile pentru studenți din cadrul proiectului au constat atât în practică la partenerii facultăților participante în proiect, cât și în activități de consiliere.

PROIECT POCU/90/6/13/6/14/109175

Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Obiectivul proiectului: consolidarea procesului de adaptare a competenţelor studenţilor de la Facultăţile de Chimie şi Inginerie chimică, Fizică, Biologie şi Geologie cu cerinţele pieţei muncii

Valoare totală: 2.191.139,20 lei; Valoare cofinanţată de către UE: 2.141.582,21lei

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman

Grup ţintă: 250 studenţi

250 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

din care, 25 studenţi din mediul rural

Indicatori:

180 de studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant (termină studiile licenţă/master)

110 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă, la încetarea calităţii de participant

23 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant

10% din fiecare grup sunt studenţi din mediul rural.

Competent, un proiect pentru oameni competenţi

Activităţi pentru studenţi:

Participarea la evenimente de prezentare a agenţilor economici, organizate la sediile facultăţilor implicate în proiect;

Participarea la stagii de practică organizate la agenţi economici, decontate din proiect

Participarea la competiţii profesionale şi acordarea unui numă r de 150 de premii, a câte 1000 lei fiecare

Acordarea unui număr de 100 de burse de practică în cuantum de 800 lei fiecare, studenţilor care aparţin grupurilor vulnerabile

Participarea la întâlniri individuale de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe care răspund necesităţilor pieţei muncii, în vederea creşterii angajabilităţii

Activitatea de consiliere:

Pe lângă activităţile de practică ce se vor desfăşura la partenerii de practică sub îndrumarea tutorilor de practică, o activitate importantă, menită să adauge valoare proiectului nostru, este activitatea de consiliere a studenţilor. Activitatea de consiliere se desfăşoară pe tot parcursul proiectului și constă în:

stabiliriea/planificarea/gestionarea unui traseu profesional/ educațional;

creșterea angajabilității în domeniile de studiu absolvite prin identificarea eficientă a locurilor de muncă vacante în domeniul de interes;

identificarea angajatorilor;

pregătirea pentru participarea la interviuri de angajare;

facilitarea relației dintre studenți și piața muncii,

reducerea abandonului școlar la nivel universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum și de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;


Instituție/Parteneri: Universitatea Babes-Bolyai - Facultatea de Fizică, Facultatea de Biologie şi Geologie, Facultatea de Chimie şi Inginerie chimică; Partener: SC Extracte Naturale Natex SRL
Stadiu proiect: proiect în derulare
Buget anual: între 300.000 - 1 milion euro
Public țintă: Studenți
Județ: Cluj