EduMap

DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială

Universitate / 2018 - 2021

DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială
Proiectul “DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială” este implementat de Universitatea din București și Camera Consultanților Fiscali, cu scopul de a contribui la creșterea spiritului și inițiativelor antreprenoriale în două regiuni de dezvoltare, Sud Est și Sud Muntenia.

Proiectul vizează creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin susținerea întreprinderilor din zona urbană în domeniile din Regiunea de Dezvoltare Sud Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea) și în cele din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman).

Obiectivul general al proiectului DREAM

Proiectul „DREAM – Dezvoltarea Regionala prin Expertiza Antreprenoriala Multisectoriala” are ca obiectiv general cresterea gradului de ocupare în domeniile non-agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, prin implementarea unui program de sprijin antreprenorial la care vor participa 384 de persoane din cele 6 județe componente ce vor beneficia de formare antreprenoriala, 47 de persoane vor fi sprijinite financiar pentru implementarea planurilor de afaceri, beneficiind de asemenea de consultanța si mentorat în vederea extinderii competențelor antreprenoriale ale acestora, fiind create minim 94 de locuri noi de munca. De asemenea, sustenabilitatea proiectului si a afacerilor va fi asigurata de Centrul de Susținere si Promovare, prin intermediul unei propuneri de politici publice si a unor masuri pentru diseminarea, valorificarea si transferul de bune practici în vederea dezvoltarii inițiativei si culturii antreprenoriale.

Aria de acțiune

Aria de acțiune a proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea);

Formare antreprenorială: 384 potențiali antreprenori;

Concurs

Concurs planuri de afaceri: 47 idei de afaceri selectate pentru finanțare

Finanțare (pentru planurile de afaceri selectate)

Valoarea finanțării: 160.0000 lei, acordată în două tranșe (T1 = 75%, T2 = 25%);

Stagii de practică

Stagii de practică: 47 de stagii de practică organizate pentru câștigătorii planurilor de afaceri;

Consultanță

Consultanță, mentorat și monitorizare: 47 antreprenori, sprijiniți timp de 24 de luni pentru înființarea, dezvoltarea, consolidarea și scalarea afacerii.Instituție/Parteneri: Universitatea din București, Camera Consultanților Fiscali
Stadiu proiect: proiect în derulare
Buget anual: peste 1 milion euro
Public țintă: Studenți, Cadre didactice universitare, altele
Județ: București