EduMap

Descoperă Dunărea

Ciclul primar / 2020 - 2020

Descoperă Dunărea
Descoperă Dunărea este un proiect online de implicare și responsabilizare socială, creat exclusiv la nivelul rețelelor de socializare de tip facebook.
Proiectul îi încurajează pe copii să meargă în natură cu familia și să-și re-creeze un spațiu de joacă din elemente găsite în mediul natural, lângă apă. Îl fotografiază și intră într-o competiție online.

Descoperă Dunărea preia un model de eveniment online dezvoltat timp de 8 ani de către Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea. ICPDR la nivelul celor 10 țări dunărene și cu participarea directă a copiilor/elevilor/școlilor - Danube Art Master http://www.danubeday.org/Danube_Art_Master.

Proiectul este construit în jurul valorilor unei vieți sănătoase, de unde derivă pe baza cărora vor fi detaliate activitățile care stau la baza derulării proiectului :

FAMILIA: Proiectul își propune să ofere părinților un nou prilej de a face lucruri împreună cu copiii, de a-și petrece mai mult timp lângă ei, de a-I responsabiliza;

APROPIEREA DE NATURĂ, DE APĂ: Copiii sunt încurajați să iasă din spațiul închis al tabletelor, telefoanelor, televizoarelor, să meargă în natură și să își creeze un spațiu de joacă în care își pot dovedi și dezvolta creativitatea:

MESAJUL NR.2: Acolo unde este un curs de apă sau când merg la mare, copiii pot crea un tablou din ce găsesc în natură, din scoici, crengi, pietre, peturi etc.

SOLIDARITATEA SOCIALĂ, INCLUSIV LA NIVEL BAZINAL:

MESAJUL NR.3: Va fi creată o comunitatei în jurul valorilor și a principiilor pe care le promovează evenimentul în sine. Este o comunitate stabilă pentru că în fiecare an, pe 29 iunie, se sărbătorește Ziua Internațională a Dunării.

Grupurile-țintă căruia i se adresează evenimentul sunt

1. Copiii: școlari (din ciclul primar și gimnazial) și preșcolari;

2. Părinții acestora.

Stakeholderii: lideri de opinie, cadre didactice, ONG-uri.

Activitățile

1. Copiii pleacă în vacanță, sunt încurajați ca, atunci când ajung lângă un curs de apă să recreeze mediul natural pe care îl găsesc, își folosesc imaginația și, din crengi, frunze. peturi creează un tablou natural, un personaj și pe ei înșisi.

2. Cadrele sunt încurajate să organizeze ateliere de lucru online sau în aer liber, inclusiv cu copiii care provin din zonele defavorizate și pe care să-i implice în desfășurarea activităților specifice proiectului- re-crearea unui spațiu de joacă din elemente naturale în care copiii să-și folosească imaginația și creativitatea, să se simtă liberi- învățarea interactivă prin joc.

3. Creațiile sunt fotografiate și transmise pe o adresa de email cu același nume descoperadunarea@gmail.com;

4. Pozele sunt încărcate într-un album foto;

5. Primele 50 de fotografii care primesc cele mai multe likeuri sunt premiate, iar autorii lor sunt premiați cu ghiozdane complet utilate pentru școală;

6.În cadrul acestui proiect, Administrația Națională ”Apele Române” creează și pune la dispoziția cadrelor didactice o bază electronică de materiale didactice pentru profesori, ca suport online pentru lecțiile de explorarea mediului necesare ciclului primar. De asemenea, oferă și o colecție de povești inedite despre apă. Materialele oferite sunt realizate de către Apele Române sau în colaborare cu terți.

- în acest proiect, sunt implicate și 11 Administrații Bazinale de Apă, care promovează proiectul la nivelul bazinului lor hidrografic și îl transformă în acest fel în proiect național; din acest punct de vedere, se pot implica și ele în acordarea premiilor (pot acorda suport financiar proiectului)

- Cele trei spații de comunicare ale proiectului de la nivelul facebook sunt:

1. Pagină „Descoperă Dunărea”

https://www.facebook.com/Descoper%C4%83-Dun%C4%83rea-100318565083845

2. Grup (comunitate) numit „Descoperă Dunărea”

https://www.facebook.com/groups/704337017032117

3.https://www.facebook.com/apecurate

Proiectul va avea promovare online, la nivelul rețelelor de socializare și în mass-media

PROMOVAREA ONLINE

ANAR va promova evenimentul online prin:

1. Postări/articole pe pagina și grupul cu același nume, cu menționarea aportului partenerilor;

2.Vor fi inserate bannere de promovare a partenerilor;

3.Administrațiile Bazinale de Apă vor promova prin redistribuie aceste postări, precum și pe alte pagini ale stakeholderilor implicați;

4.Vor fi create povești, mărturii sau alte elemente de comunicare care pot stârni interesul publicurilor-țintă și al stakeholderilor;

Partenerii:

1.Vor prelua articole/postări de la nivelul siteurilor de știri;

2.Vor anunța evenimentul în mediul online sau radiofonic, prezentat ca un eveniment public, de implicare și responsabilizare socială la nivelul comunităților online;

3.Vor redistribui postările la nivelul rețelelor de stakeholderi, precum și a unor lideri de opinie care împărtășesc valori similare evenimentului/proiectului.

Alți parteneri: Brutăria MamaPan și Asociația Catunul Verde


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130338565415178&id=100318565083845

Instituție/Parteneri: Administrația Națională ”Apele Române”, 11 Administrații Bazinale de Apă, Brutaria Mamapan, Catunul Verde
Stadiu proiect: proiect în derulare
Buget anual: sub 10.000 euro
Public țintă: Copiii din ciclul primar
Județ: București