EduMap

Educaţie pentru viitor: Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 840 copii şi 260 tineri şi adulţi

Ciclul primar, Ciclul gimnazial, Altele / 2018 - 2021

Educaţie pentru viitor: Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 840 copii şi 260 tineri şi adulţi
Fundația Hope and Homes for Children România în calitate de beneficiar, împreună cu Municipiul Baia Mare şi Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, în calitate de parteneri, implementează, începând cu luna mai 2018, proiectul “Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 840 copii şi 260 tineri şi adulţi: „Educaţie pentru viitor!”

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020.

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, începând cu data de 23.05.2018 până la 22.05.2021, cu o valoare totală a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de 9.324.553,66 lei (654 mii euro/an, aproximativ, estimare EDUMAP) şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară 6, ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, cod apel: POCU/74/6/18/18/ Operațiune compozită OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, cod proiect 105525.

Şcoli asociate implicate in proiect:

Grădinița din cadrul şcolii asociate Liceul „Traian Vuia” Tăuţii Măgherăuş

Grădinița cu program prelungit nr.8 Baia Mare

Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare

Liceul cu program sportiv Baia Mare

Obiectiv general al proiectului:

creşterea accesului şi participării la educaţie pentru 840 copiii cu varsta între 2 şi 16 ani din grupuri vulnerabile şi a 200 tineri/adulţi care nu şi-au finalizat studiile obligatorii, prin implementarea de măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare în baza unui plan educaţional individualizat, într-o abordare integrată, adresându-ne inclusiv părinţilor/tutorilor sau personalulului implicat în actul educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Creşterea accesului la educaţie pentru 60 copii de vârstă antepreşcolară şi 200 copii de vârstă preşcolară.

Facilitarea participării la şcoală şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare pentru 580 de copii cu vârstele între 6 şi 16 ani, apartinând grupurilor vulnerabile, prin furnizarea de măsuri integrate şi individualizate pe durata a 5 semestre şcolare.

Creşterea accesului şi participării la educaţie pentru 200 tineri şi adulţi care nu au finalizat învăţământul obligatoriu.

Îmbunătăţirea calităţii competenţelor la 260 persoane - personal didactic/personă de sprijin care lucrează cu copiii din GT.

Printre rezultatele aşteptate menționăm următoarele:

- 3 spectacole (adaptate vârstei copiilor) cu participarea a minim 50 de copii de vârstele 2-5 ani însoţiţi de părinţii acestora/spectacol;

- 4 seminarii adresate părinţilor cu copii de vârsta 2-5 ani, cu o participare de aproximativ 30 părinţi/seminar;

- 1 conferinţă cu participarea a 60 de experţi, specialişti, profesionişti care vin în contact cu părinţii care au copii de 2-5 ani (medici de familie, medici pediatri, asistenţi sociali, reprezentanţi ONG-uri etc); conferinţa se va realiza în ultimul an de proiect fiind utilizată şi ca masură de sustenabilitate/diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului;

- 4 acţiuni stradale, în comunitatea în care au aria de acţiune şcolile/grădiniţele partenere/asociate;

- 60 copii de vârstă antepreşcolară incluşi in GT;

- 200 copii vârstă preşcolară incluşi in GT;

- 260 părinţi/tutori împreună cu copiii consiliaţi;

- 100 copii de vârstă preşcolară participă la un program educaţional, complementar programului de grădiniţă organizat pe durata a 5 semestre şcolare;

- 2 grădiniţe cu mediu educațional îmbunătăţit;

- 200 copii de vârstă preşcolară beneficiază de program educaţional de tipul grădiniţei estivale;

- 260 părinţi/tutori beneficiază de un program de parenting de 6 şedinţe a câte 1 oră/şedinţă;

- 60 de copii de vârstă antepreşcolară beneficiază de sprijin financiar pentru participarea la creşă;

- 60 de copii de vârstă preşcolară beneficiază de sprijin financiar pentru participarea la grădiniţă;

- 260 copii cu vârsta între 2 şi 5 ani înregistraţi în GT beneficiază de sprijin material;

- 4 campanii pt elevi derulate în toate şcolile asociate, estimând ca participanţi aproximativ 200 elevi/campanie;

- 4 seminarii profesori, unul în fiecare unitate şcolară, cu o medie de 20 cadre didactice/şcoala;

- 4 seminarii părinţi, 2 în fiecare unitate şcolară, cu o medie de 20 părinţi /seminar;

- 580 elevi cu vârsta între 6 şi 16 din grupuri vulnerabile identificaţi şi incluşi în GT.Instituție/Parteneri: Hope and Home for Children, Municipiul Baia Mare, Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”
Stadiu proiect: proiect în derulare
Buget anual: între 300.000 - 1 milion euro
Public țintă: Elevi, Profesori, Copiii din gimnazial
Județ: Maramureș