EduMap

Educația deschisă în Moldova: aici și acum. Proiectul s-a încheiat, resursele educaționale rămân deschise

Ciclul primar, Ciclul gimnazial, Liceu / 2015 - 2017

Educația deschisă în Moldova: aici și acum. Proiectul s-a încheiat, resursele educaționale rămân deschise
Inițiat în 2015, proiectul a continuat cu faza a II-a, derulată în perioada octombrie 2016- decembrie 2017. Dezvoltarea rapidă a TIC oferă în mod constant noi oportunităţi şi noi provocări pentru toate sferele activităţii umane.

Educaţia nu este o excepţie, integrarea TIC în acest domeniu fiind o provocare globală. Totuşi, chestiunea accesului este deocamdată pe agenda zilei şi este strîns legată de acoperirea financiară.

Există numeroase exemple care relevă faptul că noile tehnologii contribuie, prin costurile lor ridicate, la sporirea decalajului dintre săraci şi bogaţi, dintre rural şi urban, dintre centru şi periferii etc.

Unul dintre răspunsurile cele mai recente şi mai promiţătoare la problema dată este educaţia deschisă, inclusiv accesul la resursele educaţionale deschise (RED), care presupune acces deschis şi egal la educaţie, resurse deschise, competenţe digitale pentru profesori şi elevi, precum şi transparenţă şi integritate în şcoli.

Resursele Educaționale Deschise sau OER (cum găsim foarte des prescurtat – vine de la Open Educational Resources) sunt materiale pentru învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale pe care le poți folosi, adapta și redistribui liber, fără constrângeri – sau cu foarte puține restricții – legate de drepturile de autor. Materialele pot fi: cursuri, proiecte de lecții, prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, resurse audio sau video și multe altele puse la dispoziție în format digital sau pe un suport fizic și la care ai acces liber.

Conceptul de resurse educaţionale deschise este unul dintre rezultatele evoluţiei fireşti a interacţiunii dintre cele două ramuri – educaţie şi TIC.

Conform definiţiei propuse de UNESCO în anul 2002, RED sînt resurse educaţionale care pot fi utilizate şi reutilizate în mod liber, fără restricţii tehnologice, juridice şi costuri, de oricine. Folosirea acestora în realizarea de programe publice constituie unul dintre principiile de bază ale bunei guvernări: ceea ce este produs pe bani publici ar trebui să fie disponibil publicului gratuit.

În Republica Moldova, activitatea de producere a RED este în stadiu incipient, dar există importante oportunităţi pentru viitor.

În acest context, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, a implementat proiectul "Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum", în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016.

Scopul proiectului rezidă în a promova:

(1) accesul publicului interesat (cadre didactice, cercetători etc.) la finanţare transparentă pentru crearea de RED

(2)conceptul de resurse educaţionale deschise, prin conştientizare, susţinere, formare de coaliţie, ceea ce poate duce la asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi.

Obiectivele specifice:

Introducerea conceptului RED pe agenda publică

Facilitarea creării unei coaliţii RED în Republica Moldova

Iniţierea campaniei de promovare a unor modificări în documentele reglatorii, importante pentru implementarea RED la nivel de politici publice

Activităţile principale şi rezultatele aşteptate:

Elaborarea de baze de date RED şi lansarea lor, inclusiv on-line

Crearea unei coaliţii funcţionale RED în Republica Moldova

Identificarea părţilor interesate (stakeholderilor) în promovarea şi implementarea RED

Lansarea unui concurs al celor mai bune resurse educaţionale deschise

Organizarea unor mese rotunde şi întruniri sistematice în vederea promovării RED

Beneficiarii proiectului: elevi, cadre didactice, şcoli, părinţi, studenţi, actori politici, instituţii publice, ONG-uri etc.

Impactul (şi durabilitatea) proiectului: Reforma educaţiei este o prioritate naţională reflectată în mai multe documente de politici ale Republicii Moldova, inclusiv în Strategia Moldova 2020. Activităţile şi rezultatele primei faze se regăsesc în "Ghidul resurselor educaționale deschise".

Faza a II-a

Vineri, 17 noiembrie 2017, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc Conferinţa Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum, faza a II-a. La activitate au participat factori de decizie de la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, membrii Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova, reprezentanţi ai Direcţiilor de Învăţământ, formatori ai centrului, finalişti ai Concursului RED, precum şi profesori şcolari şi universitari, interesaţi de aspecte practice referitoare la educaţia deschisă. (Cristina BUJAC, Coordonator de proiect)


Instituție/Parteneri: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă
Stadiu proiect: proiect finalizat
Public țintă: Profesori, Autorități educaționale, Publicul general
Țară: Republica Moldova