EduFunds / Finanțatori

Harta celor opt apeluri de finanțare deschise - Active Citizens Fund, 26,5 milioane euro

Ciclul primar, Ciclul gimnazial, Liceu, Universitate / 09.01.2020 - 31.03.2020

Pe site-ul dedicat, activecitizensfund.ro, găsiți harta celor opt linii de finanțare lansate. Cei interesați de educație pot găsi oportunități aproape în fiecare dintre cele opt apeluri de proiecte, în funcție de specificul fiecărua.

Informații publicate pe site-ul activecitizensfund.ro - urmărește Apeluri - Harta apelurilor [https://activecitizensfund.ro/harta-apelurilor/].

Întrebările-filtru la care răspunzând direct în secțiunea indicată de pe site-ul activecitizensfund.ro veți găsi o primă direcționare către ce linie de finanțare să vă îndreptați.

ONG-ul tău este mare și doreşte să…

….contribuie la educarea cetățenilor privind drepturile civice și drepturile omului (inclusiv media literacy) și la exersarea acestor drepturi?

…. susțină întărirea democrației, bunei guvernări și creșterea transparenței?

….contribuie, prin activităţi de watchdog, advocacy, la respectarea drepturilor omului şi la combaterea discriminării?

… răspundă rapid unei situaţii care solicită acţiune imediată şi care este strâns legată de agenda publică în domeniul democraţiei, bunei guvernări, protecţiei mediului şi combaterii schimbărilor climatice şi/sau afectează sectorul ONG?

… lupte împotriva încălcării drepturilor omului și a discriminării persoanelor de etnie romă?

… susțină egalitatea de gen și să combată violența de gen?

… răspundă rapid unei situaţii de urgenţă legată de respectarea drepturilor omului/egalităţii de gen/combaterea violenţei de gen şi care necesită acţiune imediată?

….contribuie la realizarea justiției sociale și incluziunii grupurilor vulnerabile?

… contribuie la dezvoltarea comunităților rurale interetnice în care una din etnii este cea romă?

Reprezinţi o federaţie/rețea/coaliție/platformă și aceasta vrea să…

….contribuie la schimbări sistemice în domenii precum: educație, sănătate, antidiscriminare, bună guvernare, incluziunea tinerilor, mediu, etc.?

ONG-ul tău este preocupat de drepturile omului și doreşte să…

... contribuie la schimbări sistemice privind respectarea drepturilor omului și tratamentului egal?

ONG-ul tău doreşte să …

…îşi întărească sustenabilitatea financiară prin dezvoltarea abilităţilor/tacticilor de fundraising?

…contribuie la sustenabilitatea financiară a altor ONG-uri prin dezvoltarea şi implementarea de strategii/campanii de fundraising?

... contribuie la consolidarea capacităţii altor ONG-uri (inclusiv prin îmbunătăţirea procedurilor de management și guvernanță organizațională, comunicare, etc.)?

ONG-ul tău implementează deja un proiect în cadrul ACF și doreşte să …

… contribuie la conştientizarea cetățenilor privind rolul organizațiilor neguvernamentale în societate sau să comunice mai bine publicului larg informații privind propriile activități și rezultatele obținute?

ONG-ul tău este mic și doreşte să….

… contribuie la creșterea participării civice?

…contribuie, în zonele rurale sau în oraşe mici, la educaţia civică şi privind drepturile omului?

… susțină protecția mediului/să contribuie la combaterea schimbărilor climatice?

… contribuie la creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului?

… susțină egalitatea de gen și să combată violența de gen?

… lupțe împotriva încălcării drepturilor omului și a discriminării persoanelor de etnie romă?

… crească capacitatea cetăţenilor şi a organizaţiilor de a identifica, raporta şi combate discriminarea?

…acorde sprijin victimelor violenţei de gen/discriminării (inclusiv prin intermediul serviciilor oferite acestora: medicale, adăpost, consiliere juridică etc.)?

… răspundă rapid unei situaţii care solicită acţiune imediată şi care este strâns legată de agenda publică în domeniul democraţiei, bunei guvernări, protecţiei mediului şi combaterii schimbărilor climatice şi/sau afectează sectorul ONG?

… susţină mobilizarea grupurilor vulnerabile pentru a contribui la incluziunea socială a acestora?

… răspundă rapid unei situaţii de urgenţă legată de respectarea drepturilor omului/egalităţii de gen/combaterea violenţei de gen şi care necesită acţiune imediată?

Apel #1 – Participare civică în zone insuficient deservite (ongoing)

Obiectivul acestui Apel este de a stimula implicarea civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.

Apel #2 – Educaţie şi implicare civică (runda 1)

Obiectivul acestui Apel este de a crește nivelul educației pentru drepturile civice şi drepturile omului și de a acorda sprijin în exercitarea/consolidarea drepturilor lor.

Apel #3 – Activism civic și advocacy (runda 1)

Obiectivul acestui Apel este sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central.

Apel #4 – Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal (ongoing)

Obiectivul acestui Apel este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor omului/tratament egal, la nivel local, în zonele insuficient deservite sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.

Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal (runda 1)

Obiectivul acestui Apel este de a susține ONG-urile pentru a-și consolida rolul de monitorizare și advocacy pentru drepturile omului, inclusiv în legătură cu aspecte legate de egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen.

Apel #6 – Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite (ongoing)

Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv pe cea a comunităților interetnice și de a contribui la incluziunea lor socială.

Apel #7 – Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (runda 1)

Obiectivul acestui Apel este să susţină acţiuni de advocacy la nivel local/naţional pentru justiţie socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile şi să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.

Apel #8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (runda 1)

Obiectivul acestui Apel este să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților interetnice și să îmbunătățească situația populaţiei de etnie romă.

Rezultate așteptate
Alte informații relevante

Instituție/Parteneri: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT, Frivillighet Norge
Buget anual: Între 5 - 10 milioane euro
Public țintă: Publicul general
Regiune finanțată: România

DATE DE CONTACT
Email: acf@fdsc.ro