EduMap

Înfrățirea a două școli Tecuci (Galați) - Cucoara, raion Cahul -Valențe cultural educative... Dincolo de Prut

Ciclul gimnazial / 2017 - 2017

Înfrățirea a două școli Tecuci (Galați) - Cucoara, raion Cahul -Valențe cultural educative... Dincolo de Prut
Acordul de colaborare și înfrățire între Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci și Gimnaziul „Gheorghe Asachi” Cucoara - Republica Moldova a fost semnat în 17 martie 2017.

SCOP: Oferirea posibilității de a cunoaște elemente cultural-educative din spațiul românesc și moldovenesc de către elevii și cadrele didactice implicate în proiect.

OBIECTIVE: - Construirea unui parteneriat care să promoveze valori comune și realizarea unui acord de înfrățire între cele două unități de învățământ;

- Realizarea de schimburi de experiență, cunoaștere și practici în domeniul educațional;

- Crearea și dezvoltarea de activități educative școlare și extrașcolare comune;

-Încurajarea și stimularea voluntariatului în rândul elevilor, părinților și cadrelor didactice;

- Promovarea dialogului și a comunicării între elevii celor două școli din proiect.

RESURSE:1.Umane: Elevii școlilor partenere;Părinți; Cadre didactice;

2.Materiale:Afișe, materiale reciclabile, reviste, cărți, jucării, prezentări PPT, fișe de lucru etc.

Diplome, adeverințe, premii

3.Financiare:Sponsorizări, donații.

REZULTATELE ȘI EVALUAREA PROIECTULUI:-Atragerea unui număr mare de elevi, părinți și cadre didactice în acțiunile proiectului;-Felicitări și mărțișoare din materiale reciclabile;-Afișe, pliante, panou dedicat proiectului;-Expoziție cu cele mai reușite lucrări la diverse activități comune;-Album foto tipărit și DVD;-Filmulețe (înregistrări video de la diverse activități);-Realizarea unor sondaje de opinie în rândul participanților la proiect;-Lucrare cu ISBN ( Valențe cultural-educative...Dincolo de Prut);

MEDIATIZARE: -Articole în presa locală/județeană;

-Pagină web pe site-ul www.scoalaiorguiordan.ro;-Prezentarea proiectului în cadrul comisiilor metodice/cercurilor;

-Panou informativ dedicat proiectului

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:Numărul mare de copii, părinți și cadre didactice implicați în proiect arată interesul crescut cu privire la crearea unui parteneriat și a unui acord de înfrățire între cele două unități de învățământ. Complexitatea activităților, gradul de implicare, varietatea rezultatelor contribuie la schimbarea atitudinii față de cultură și educație, precum și la consolidarea relației de colaborare dintre parteneriieducaționali. Prin acordul de înfrățire încheiat pe perioadă nedeterminată se asigură continuitatea unui parteneriat viabil și în anii școlari următori.

Detalii: http://www.scoalaiorguiordan.ro/files/downloads/proiect-de-parteneriat-final-1.pdfInstituție/Parteneri: Proiect de înfrățire între Școala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci, România și gimnaziul “Gheorghe Asachi”, Cucoara
Stadiu proiect: proiect finalizat
Buget anual: sub 10.000 euro
Public țintă: Copiii din gimnazial
Țări: România, Republica Moldova