EduFunds / Finanțatori

Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020

Ciclul primar, Ciclul gimnazial, Liceu, Universitate / 01.12.2016 - 31.12.2016

Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 acordă sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare prin parteneriate între cele două țări, România și Republica Moldova.

În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană va finanţa Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova, şi va contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE care se învecinează.

INFORMAŢII SINTETICE DESPRE PROGRAM

Aria de cooperare:

România, judeţele: Botoșani, Iași, Vaslui , Galați

Republica Moldova , întreg teritoriul

Bugetul programului: 89.1 milioane euro (89.1 milioane buget total – dintre care 81 milioane finanțate de UE prin Instrumentul European de Vecinătate – ENI și 8.1 milioane euro cofinanțare asigurată de statele partenere)

Regula de flexibilitate: 10% din bugetul Programului poate fi utilizat după cum urmează:

De către beneficiari din România implicaţi în Proiecte Majore de Infrastructură (PMI) localizaţi în afara ariei programului, cu condiţia ca participarea lor în proiect să fie necesară, implementării proiectului şi să respecte criteriile de eligibilitate definite pentru fiecare procedură de selecţie

De către beneficiari, inclusiv lideri de proiect, localizaţi în aria programului, sau de către Beneficiari ai Proiectelor Majore de Infrastructură (PMI) pentru implementarea unor activităţi necesare realizării obiectivelor proiectului în afara ariei programului.

Obiectivele şi priorităţile programului

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia

Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric

Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport

Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi a infrastructurii TIC

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii

Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate

Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă

Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei

CALENDAR ESTIMATIV

Programul a fost aprobat de către Comisia Europeană pe data de 17 decembrie 2015 prin decizia de aprobare nr. 9155/ 17.12.2015.

Rezultate așteptate

Dezvoltare tehnologică și inovare

Alte informații relevante

Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova, şi va contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE care se învecinează.


Instituție/Parteneri: Uniunea Europeană, Guvernul României prin Ministerul Fondurilor Europene
Buget anual: Peste 20 miloane euro
Public țintă: Profesori, Autorități educaționale, Publicul general
Regiune finanțată: România și R. Moldova

DATE DE CONTACT
Email: www.fonduri-ue.ro