EduFunds / Finanțatori

Runda 3 a apelului "Educație Școlară - 2019" este deschisă. Termen-limită: 5 mai 2020

Ciclul primar, Ciclul gimnazial, Liceu / 15.11.2019 - 05.05.2020

Inspectoratele școlare, Casele Corpului Didactic și centrele județene de Resurse și asiistență educațională pot aplica la noua cerere de proiecte dedicată mobilității și schimbului de experiență.

Bugetul apelului este de 200.995 € (grant 100%).

În cadrul acestui apel solicitanții pot fi: Inspectoratele Școlare Județene, Casele Corpului Didactic și Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională din România. Domenii: mobilităţi de învăţare între România şi statele donatoare, pentru experţi educaţionali (inspectori şcolari, formatori de profesori, consilieri).

Termenul limită de depunere: 5 mai 2020.

Textul apelului este disponibil aici

Rezultate așteptate

Rezultate specifice învățământului preuniversitar: îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor experţilor educaţionali (inspectorilor şcolari, formatorilor de profesori, consilierilor) care susţin creşterea calităţii educaţiei în şcoală.

Detalii, formulare:

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2019/11/Call_SE_RO_2019_REV_5.pdf

Alte informații relevante

Operator de program: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, ANPCDEFP

Bugetul dedicat învățământului preuniversitar: 980 .000EUR (din care 833 .000 EUR de la statele donatoareşi 147 .000 EUR din bugetul naţional)


Instituție/Parteneri: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României
Buget anual: Între 300.000 - 1 milion euro
Public țintă: Autorități educaționale
Regiune finanțată: România

DATE DE CONTACT
Email: magdalena.manea@anpcdefp.ro