Proiecte de succes

Teach For Romania: "Educația este un proiect pe termen lung"

Teach For Romania: "Educația este un proiect pe termen lung"
Câte șanse are să reușească în viață un copil care s-a născut în sărăcie? Într-o familie destrămată sau (semi-)analfabetă, într-un colț uitat de țară? Ce educație primește el acolo, unde școala stă să cadă și puțini se încumetă să fie dascăli?

Pentru ca și acel copil să-și descopere și să-și valorifice adevăratul potențial, Programul Teach for Romania și-a propus să aducă în astfel de școli vulnerabile personal competent și instruit. Chiar mai mult decât pregătit.

România se afla pe locul 2 în Uniunea Europeană – conform unui studiu Eurostat din 2017– în ce privește riscul sărăciei și excluziunii sociale, cuprinzând o proporţie de 35,7% din populaţie. Iar 41,7% dintre copiii români locuiesc în astfel de gospodarii, afectate de acest risc.

Astăzi, 40% dintre tineri sunt analfabeţi funcţionali – adică pot citi, dar nu înțeleg ce sau nu pot să extragă ideile principale din ce au citit. Iar 20% dintre copiii români părăsesc şcoala după clasa a 8-a. Și mulți alții, la rândul lor, sunt demotivați, nu le place școala.

În România, calitatea școlilor diferă între zona urbană și cea rurală, între comunitățile prospere și cele sărace. În zonele rurale și în comunitățile dezavantajate este vădită lipsa de profesori, sau prezența unor profesori mai slab calificați. Astfel, în loc să ajute copiii să depășească handicapul dat de faptul că provin din familii sărace sau din zone izolate și nedezvoltate, școala adâncește aceste diferențe.

Pentru astfel de copii, un program ca Teach for Romania poate aduce o schimbare. Acest program atrage, selectează și recrutează oameni valoroși, pe bază de competențe și motivație. Îi pregătește timp de 2 ani ca învățători sau profesori și le susține integrarea în școlile de stat din comunități dezavantajate, în ciclurile primar si gimnazial.

Sprijinul oferit de organizație asigură formarea inițială și continuă, îndrumare, coaching, sprijinindu-i pe profesori să se dezvolte și să se integreze în comunitățile în care predau, să acționeze pentru transformarea educației și a comunităților, din interior.

Opțiuni. De viață

Teach for Romania a început să existe în acte în 2013. Prima echipă de profesori a fost recrutată în 2014. Este parte dintr-o organizație internațională, Teach For All (https://teachforall.org/), cea mai mare organizație din lume de adresare a inechității în educație, prezentă în 53 de țări din 5 continente, cu peste 50.000 de profesori care lucrează cu peste 5 milioane de elevi.

„Totul s-a rostogolit ca un bulgăre de zăpadă. Conceptul este acum același peste tot”, precizează Ștefan Bistriceanu, director de dezvoltare Teach for Romania.

Și continuă: „Viziunea este să oferim opțiuni de viață, printr-o educație de calitate, pentru toți copiii. Ideea este să ajungi la copiii care nu au acces la o educație de calitate, să li se recunoască potențialul și să fie încurajați să-și urmeze visurile, folosindu-se de abilitățile pe care le au și de o formare competentă. Teach este, din acest punct de vedere, un program de leadership în educație. Oamenii pe care îi aducem în program trebuie să dezvolte comunitățile în care intră. Plecând  de la clasă, cancelarie, școlă și mergând către comunitatea în care activează.

România – Teren fertil...

În România, ideea a ajuns prin Ionuț Soleanicov, unul dintre fondatori. Ionuț era în SUA, absolvent de Harvard și Columbia University. Voia să contribuie, să aducă ceva în țară. Și, prin intermediul prietenilor lui absolvenți la Harvard, a aflat deTeach for America. S-a mutat în România, special pentru a dezvolta conceptul. Aici, a cunoscut-o pe Corina Puiu – cel de-al doilea cofondator. Ea avea experiență de afaceri aici, în România, el a venit cu viziunea și strategia. Și împreună au dezvoltat Teach for Romania.

Ștefan Bistriceanu punctează: „Este un model funcțional, care vine pe un teren fertil în România: este nevoie de el; este nevoie de intervenție în educație azi, în țara noastră." Compoziția unui astfel de teren fertil? O politică insuficient orientată către o educație de calitate. Contextul provocator al școlii, modul în care acum profesorii relaționează cu copiii, tendința spre bullying, neadaptarea procesului de învățare la personalitatea și stilul de învățare ale fiecărui copil, contextul socio-economic provocator în comunitățile dezavantajate, cu familii având venituri  scăzute, monoparentale sau cu probleme în gestionarea relațiilor...

„Astfel de cauze duc la un abandon școlar foarte mare: unul din cinci copii nu ajunge să termine zece clase și, cu precădere, cei din mediul rural sau din familii de etnie rommă, care au un procentaj și mai mare”, precizează Anca Mărgineanu, Coordonator Alumni, Teach for Romania.

Toate studiile arată că cel mai mare impact în educație îl are profesorul. Poți să faci o școală minunată dar degeaba dacă nu ai un profesor foarte bun, un profesor inspirațional și căruia chiar să-i pese de copii. De aceea, noi pe asta insistăm: pentru că profesorii au cel mai mare impact în viitorul copiilor”, mai spune Anca. Și apoi punctează: „Dacă vrem să schimbăm în bine traseul acestor copii în viață, prin procesul lor de educație și învățare, trebuie să investim foarte mult în profesori. Să aducem în fața lor oameni care să le fie modele, să-i inspire și să-i motiveze și pe ei să fie la fel.”

Mai mult decât profesori

Teach for Romania are o misiune bine definită. Selectează și pregătește oameni care să fie mai mult decât cadre didactice de calitate, care aplică metode moderne de predare-învățare. Dar și Oameni care să crească pe parcursul programului și care, ulterior, să poată atrage fonduri ori să gândească proiecte și soluții de dezvoltare a comunității, ori chiar soluții la nivelul întregului sistem.

Anca Mărgineanu spune: „Practic, creăm o mișcare de lideri care să militeze pentru a diminua inechitatea din sistemul educațional. Toți oamenii aceștia pe care i-am atras în program rămân în continuare atașați de cauză și după ce termină programul și, majoritatea, continuă fie la catedră, fie în ONG-uri sau alte domenii, dar, oricum, militează pentru a crește calitatea învățământului”.
Totul începe cu selectarea, recrutarea și promovarea unor oameni de calitate, cu competențe de lidership. Aceștia sunt pregătiți și susținuți timp de doi ani, ca să devină profesori și învățători în sistemul de stat, în școlile din ciclul primar și gimnazial. Dar asta nu e tot.

Ștefan Bistriceanu subliniază: „Teach este un program de lidership în educație care urmărește și schimbări sistemice. Pe de-o parte este intervenția ‘la firul ierbii’ cum spunem noi, în clasă, mai ales în perioada de doi ani în care profesorii și învățătorii activează în special în contextul școlii. Apoi, în același timp, se construiește o intervenție la scară mai mare, mai ales prin intermediul alumni-lor – profesori și învățători ce au încheiat cei doi ani de pregătire în program”.

Așadar, primii doi ani cadrele didactice selectate în program primesc o susținere totală, atât în zona de dezvoltare pedagogică și profesională cât și în zona de dezvoltare personală. În fiecare an, prin sesiuni de training, își dezvoltă anumite abilități. Tot în această perioadă, primesc burse lunare, în plus față de salariul pe care ei îl obțin din sistemul de învățământ.

După cei doi ani, ei devin alumni și sunt considerați suficient de pregătiți ca să-și poată dezvolta propriile proiecte.

Pașii urmați

Mai întâi se face recrutarea, cu o selecție riguroasă. Din 1.000 de aplicanți, în anul trecut, de exemplu, au intrat în program 40. Pe parcursul acestui proces sunt folosite centre de evaluare și există zile dedicate, în care cei selectați sunt puși în jocuri de rol și au discuții ce îi pun în diverse situații, ca să vadă cum ar reacționa în diferite ipostaze.

La finalul recrutării, începe Leadership Summer Academy (Academia de Leadership și Pedagogie) – o tabără educațională –  care reprezintă și începutul formării. Sunt șase săptămîni de pregătire intensivă cu cei care au fost selectați în final. Se desfășoară în perioada iulie-august a fiecărui an. Aici se face și trierea finală a celor ce rămân.

În continuarea acestui program intens de pregatire inițială, de șase săptămâni, candidații selectați beneficiază de o formare continuă.

În demersul integrării candidaților în sistemul de învățământ, Teach for Romania dezvoltă relații de parteneriat cu instituțiile abilitate: minister, inspectorate, școli și alte instituții subordonate statului.

Totodată, are loc și procesul de integrare în școli. Candidații selectați sunt sprijiniți să devină învățători, profesori, în cadrul unor şcoli partenere Teach for Romania, unde există potențial de dezvoltare și unde este nevoie de cadre didactice dornice să producă schimbări pozitive.

Timp de doi ani, urmează o pregătire cu patru module pe an, în care învață metodică, pedagogie, cum să relaționeze cu copiii, cum să abordeze intervenții pe literație și pe abilități socio-emoționale, cum să aibă tact și reziliență. Și, pentru unii, poate nu-i ușor.

Profesorii noștri merg în școli cu grade înalte de defavorizare. De foarte multe ori, sunt locuri libere mai ales în astfel de comunități în care educația și învățământul nu sunt stimulate foarte bine”, precizează Anca Mărgineanu.

Ștefan Bistriceanu completează: „Sunt oameni care, pentru a veni în comunitățile acestea, se relochează, oameni care se întâlnesc cu condiții dificile de lucru, cu provocări de tip violențe și discriminări, pe care nu le-au mai cunoscut și cărora trebuie să facă față. Echipa noastră de suport este formată din tutori cu experiență în program și în pedagogie, practic mentori și coachi care sunt alături de profesorii noștri pe tot acest parcurs.

Astfel, programul de formare este susținut și printr-un program de mentorat și coaching care presupune vizite la clasă urmate de consiliere și follow-up, sesiuni de lucru cu mentorii, grupuri de studiu și de acțiune.

La finalul celor doi ani de program, învățătorii și profesorii susținuți de Teach for Romania, au posibilitatea să-şi continue activitatea în sistemul educaţional formal, ca învățători sau profesori, sau pot să opteze pentru domenii conexe, din care pot susţine schimbările necesare în sistemul educaţional românesc.

Și...? Ce-a mai fost apoi?

Așadar, după cei doi ani, pentru profesorii din Teach for Romania nu este: Gata! S-a încheiat. Ca alumni, ei pot să rămână în școală și să continue să influențeze modul în care se face educație în școala respectivă. Apoi, ei ajung să fie și formatori pentru alți profesori din sistem, chiar dacă unii, la început, sunt mai reticenți.

„Ei vin cu alte metode, cu ceva mai interactiv, mai interesant. Copii îi iubesc foarte mult pentru că văd o altfel de raportare și alte metode și devin fanii profesorilor. Iar ceilalți... nu neapărat. E puțin ciudat când vezi că vine cineva și dintr-o dată lucrurile se fac altfel. Însă pe parcurs... e ok, profesorii noștri se înțeleg bine cu cei din cancelarie și-atunci își dau seama că nu este nici un pericol și ajung să colaboreze”, spune Anca Mărgineanu.

Teach for Romania  continuă să-și susțină absolvenții, pentru ca, mai departe, aceștia să transmită și altor profesori ce au învățat. „Până acum, alumnii noștri au format, la rândul lor, cam 1.000 de profesori. Adică, informația transmisă de noi s-a multiplicat.”, spune Ștefan Bistriceanu.  

În plus la problemele și provocările pe care le-au întâmpinat în decursul celor doi ani de zile, ei pot găsi în continuare soluții și când devin alumni.  Să se implice și în dezvoltarea comunitară ori să aibă altfel de inițiative, ba chiar – de ce nu? – în zona unor politici la nivel de sistem ori pur și simplu în diseminarea experienței lor în rândul opiniei publice.

Cine-i susține pe susținătorii profesorilor?

Teach for Romania este o organizatie non profit românească, independentă și sustenabilă, care își asigură prin forțe proprii și mijloace specifice activității ONG resursele necesare pentru funcționare. Iar eforturile de susținere financiară a programului sunt tot mai mari. Bugetul total al organizației a ajuns la aproape un milion de euro, pe an.

Printre primii susținători financiari ai acestui proiect este Romanian American Foundation (RAF), partener strategic ce are o viziune de termen lung privind dezvoltarea sectorului non-profit. Pentru perioada aprilie 2014 - iulie 2020, RAF a alocat acestui proiect o finanțare de 790.000 dolari.

Alte venituri provin din sponsorizările corporate și prin proiecte din fonduri europene (Erasmus și un fond structural gestionat la nivel național). În plus, mai există și donatori privați – cam 5% din totalul bugetului.

Teach for Romania este o organizație care nu este susținută guvernamental, nu avem nici o susținere din sistemul de stat și din bugetul de învățământ, în timp ce intervenția noastră este direct acolo. Profesorii susținuți de Teach sunt profesori din sistem și tot programul este pentru sistemul de stat”, precizează Ștefan Bistriceanu.

Și adaugă: „Zona prin care încercăm acum să asigurăm, în principal, motoarele organizației este cea de fund-raising. Nu avem destule cuvinte să mulțumim partenerilor care au fost alături de noi încă de la început și celor care cred în noi și vin pe parcursul programului. Donatorilor care sunt alături de noi și voluntarilor care ne ajută în activități. Și ne bucurăm să vedem că, de la an la an, avem din ce în ce mai mulți susținători și că această comunitate se lărgește”.

Impactul la a șaptea generație: un alt univers

Comunitatea Teach for Romania se află în al VI-lea an de dezvoltare. Și numără acum  135 de cadre didactice (80 de participanți în program și 55 Alumni în școli publice). Acest program a ajuns în 17 județe ale țării. – aproximativ 10 000 de copii din 108 școli de stat din comunități vulnerabile. Din septembrie 2019, a șasea generație de profesori susținuți de Teach for Romania a intrat la catedră, iar din octombrie au început recrutările pentru a șaptea generație.

Iar din septembrie 2019, a șasea generație de profesori susținuți de Teach for Romania a intrat la catedră /sau/  Din septembrie 2019, a șasea generație de profesori susținuți de Teach for Romania a intrat la catedră, iar din octombrie au început recrutările pentru a șaptea generație.

„Educația este un proiect pe termen lung. Iar ceea ce facem noi presupune o viziune pe termen lung, răbdare, consecvență”, spune Ștefan Bistriceanu. „Rezultatele apar în timp, în special la nivelul copiilor cu care lucrăm și care vor deveni adulți funcționali, oameni care vor fi mai bine ancorați în realitate, mai încrezători în ei și cu capacitatea de a-și valorifica mai bine potențialul”.

De-a lungul timpului, impactul unui astfel de proiect depășește așadar nivelul școlii. Țintește deja nivelul de dezvoltare a societății. Dar întrebarea este: în cât timp?

„Am ajuns de pe-acum să aducem schimbarea în comunitățile în care suntem deja de ceva timp. Directorii, profesorii de acolo înțeleg modelul și-l îmbrățișează. Și asta generează schimbare...”, răspunde Ștefan Bistriceanu.

Iar Anca Mărgineanu îl completează: „Cred că Teach for Romania a ajutat foarte mult la repoziționarea cadrului didactic, a acestei meserii. Cred că suntem singura organizație care face o campanie de recrutare pentru profesori, arătând cât de cool este să fii profesor, pentru a-i atrage în program. Și oameni care poate inițial nu s-ar fi gândit la asta, oameni care lucrau în companii și nu se interesau neapărat de educație, acum militează pentru o educație de calitate. Și putem vedea acum foarte multe organizații, proiecte, companii care sunt interesate... Acesta este plusul”.

Mai mult de atât. Interesul creat în jurul acestui proiect a depășit cu mult granițele proprii, ale organizației și ale comunității formate strict din oamenii săi. Anca Mărgineanu punctează: „O dovedesc toate resursele pe care noi le atragem în educație. Lucrăm acum cu foarte mulți parteneri, cu foarte multe companii. În plus, la rândul lor, chiar și profesorii noștri atrag multe resurse. Avem, de exemplu, o comunitate din Brașov care, de la prieteni, rude, companii, a adunat încălțări, ghiozdane... practic tot ce aveau nevoie copiii!”

Un alt plus adus de această recunoaștere în creștere a programului Teach for Romania este că acum partenerii atrași vin în această relație cu mai mult decât finanțarea. Ștefan Bistriceanu spune: „Există și o altă paletă de resurse: networking, relaționare atât pentru alumni cât și pentru organizație, acces la know-how, la tehnologii moderne, diferite proiecte... vizite la companii pentru acești copii care nu au fost plecați nicăieri niciodată, care nu știau să meargă cu liftul. Se merge foarte mult pe expunere și conexiune cu alte medii de învățare, cu diferite posibilități de job, de angajare. Îi luăm din mediul lor și îi aducem în legătură cu angajați din companii, cu mediul din companii... Efectiv le deschidem alt univers.”  

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală româneasca, înființată în 2014, care aduce un model de performanță în sistemul public de educație din România, validat la nivel internațional.

Teach for Romania oferă acces la educație și experiențe de învățare pentru copiii aflați în dificultate, din comunitățile vulnerabile.

Teach for Romania este un program de leadership în educație care urmărește schimbări sistemice în învățământ.

Viziunea organizației: Oportunități de viață prin educație de calitate pentru fiecare copil din România.

>un articol de Mircea Caster @DGcademy.com


ypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>