EduMap

Harta inițiativelor relevante din educație

Învățământul nu este un scop în sine, ci o interfață om‑societate

Caută proiecte

Preșcolar, Ciclul primar, Ciclul gimnazial, Liceu, Universitate / 2017 - 2018

Proiectul s-a adresat tuturor interesați să studieze sau să predea limbile europene: elevi, studenți, cadre didactice, universități, școli, institute culturale, institute lingvistice, asociații de profesori și toată lumea care a dorit să sărbătorească diversitatea lingvistică în Europa.

Public țintă: Elevi, Profesori, Autorități educaționale, Publicul general, Copiii din preșcolar, Studenți

Țară: Republica Moldova
Ciclul primar, Ciclul gimnazial, Liceu / 2017 - 2017

În cadrul proiectului a fost publicat studiul de politici educaționale "Creşterea rolului părinţilor şi comunităţilor în guvernarea educaţie".

Public țintă: Profesori, Autorități educaționale, Publicul general

Țară: Republica Moldova
Ciclul gimnazial / 2017 - 2017

Acordul de colaborare și înfrățire între Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci și Gimnaziul „Gheorghe Asachi” Cucoara - Republica Moldova a fost semnat în 17 martie 2017.

Public țintă: Copiii din gimnazial

Țări: România, Republica Moldova
Ciclul primar, Ciclul gimnazial, Liceu / 2015 - 2017

Inițiat în 2015, proiectul a continuat cu faza a II-a, derulată în perioada octombrie 2016- decembrie 2017. Dezvoltarea rapidă a TIC oferă în mod constant noi oportunităţi şi noi provocări pentru toate sferele activităţii umane.

Finanțator privat: fundații
Public țintă: Profesori, Autorități educaționale, Publicul general

Țară: Republica Moldova
Pagina
din 13